Här kan du räkna ut hur mycket vermikulit du behöver

Helsten=270mm
Halvsten=140mm

Vermikulitåtgång per meter:
Formel för uträkning av vermikulitåtgång (ange samtliga värden):


Copyright © 2023 Soliduct AB