Helsten=270mm
Halvsten=140mm

Vermikulitåtgång per meter:
Formel för uträkning av vermikulitåtgång:
  

Töm fälten och ersätt med siffror. Använd punkt (.) som decimalkomma.
 

Copyright © 2020 Soliduct AB