Kanalsystem plast

  1. V 100 plast
    V 100 plast
    35,00 kr inkl. moms
  2. TP 100 plast
    TP 100 plast
    27,00 kr inkl. moms

Stort sortiment ventilationsprodukter av plast. Lätt material att jobba med och ingen risk för skärsår eller metallspån samt minskad risk för kondens. Det rektangulära sortimentet lämpar sig bra när utrymmet är trångt som vid dragning av ventilationskanaler i väggar och bjälklag.

Kanalerna består av PVC-plast. Anslutningar och anpassningar är gjorda av ABS-plast. Anslutningar och anpassningar består av raka anslutningar, vinklade anslutningar, T-rör, reduceringar, hållare och täckplattor.

Copyright © 2023 Soliduct AB