Systemair VTR 150/K DEMO

Specialpris 16 490,00 kr 23 550,00 kr inkl. moms
Slutsåld
Artikel
3518

OBS, Har endast packats upp och startats för DEMO syfte. Aggregatet har aldrig varigt i bruk och säljs med alla tillhörande samt styrpanel. Manualer och full garanti. Aggregatet är i Vänsterutförande med 500W elbatteri.

Spiskåpa/FTX-aggregat (max 100 m² rekommenderas)

  • Högeffektiv roterande värmeväxlare

  • Energieffektiva RadiCal-fläktar med modern EC-teknik

  • Separata inställningar för till- och frånluftsflöde

  • Startguide för enkel idriftsättning

  • Modern design med integrerad spiskåpa

  • Automatiskt byte till sommardrift (utan värmeåtervinning)

  • Behovsstyrd reglering

  • Låg ljudnivå

  • Modbus-kommunikation via RS-485

Aggregatet har dubbla höljen, är helisolerat och har kompletta reglerfunktioner, roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad, termostatreglerat återuppvärmningsbatteri och filter.

Systemair VTR 150/K har en integrerad spiskåpa med en förbikopplingskanal för kökets frånluft och ska placeras ovanför spisen. Aggregatet har utformats för att passa i olika köksmiljöer med en modern design. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad och termostatreglerat elektriskt eftervärmningsbatteri som du nedan kan välja önskad effekt på. Eftersom aggregatet är försett med energieffektiva fläktar med EC-motorer så är energiförbrukning låg. Med de här motorerna kan upp till 50 % lägre energiförbrukning uppnås jämfört med AC-lösningar och med bara halva ljudnivån.

Den integrerade spiskåpan är försedd med tryckknappar för spjäll, forcering och belysning.

1.Under matlagning öppnas spjället med ett tryck på knappen.
2.Ett andra tryck forcerar ventilationen.
3.Ett tredje tryck stänger ventilationsspjället i spiskåpan och aggregatet återgår till normaldrift.

En startguide i kontrollpanelen gör idriftsättningen enklare och ser till att aggregatet inte körs vid felaktiga förhållanden. Den aktuella inställningen visas med symboler och text på displayen, såsom tilluftstemperatur och fläkthastighet. Inställning av till- och frånluftsflöde görs vid driftstarten men kan även ställas in från menyinställningarna. Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift ingår. Filterperiod kan också ställas in. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

CD-kontrollpanelen är kopplad till aggregatet med en kabel med snabbkopplingar (modulärkontakter) på aggregatets ovansida.

SAVE VTR 150/K har en utgång för reglering av externt varmvatten- eller kylbatteri och förberedda inlopp för behovsstyrd ventilation från externa givare, till exempel CO2, närvarodetektor eller fuktighetsgivare (potentialfri kontakt).

Aggregatet levereras med tilluftsfilter typ G3 och frånluftsfilter typ G3. Tilluftsfilter typ F7 finns som tillval

Ladda ner aggregatets installation och service manual för mer information.

Mer information
Passar till Systemair FTX
Skriv ett eget omdöme
Du skriver omdöme om:Systemair VTR 150/K DEMO
Ditt betyg
Copyright © 2021 Soliduct AB