Rumsgivare CO2 koldioxid HERU

4 794,00 kr inkl. moms
1 - 2 arbetsdagar
Artikel
2703

RUMSGIVARE CO2
Rumsgivare CO2, givare för koldioxid, för placering i rum.

A-SENSE är anpassad till att styra ventilation genom att överföra den uppmätta koldioxidhalten och temperaturen till systemets DUC (dataundercentral). Enligt Boverkets byggregler BBR 94 bör uteluftsflödet, i lokaler där personer vistas mer än tillfälligt, uppgå till minst 7 liter per sekund och person.

Antar man att de som vistas i lokalen är vuxna personer med stillasittande arbete och att utomhuskoncentrationen är 350 ppm, motsvarar detta flöde en koldioxidhalt på ca 1040 ppm. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1989:51) och Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1993:5) kan därför koldioxidhalten användas som indikator på att luftflödet, och därigenom luftkvaliteten, är tillfredsställande. En koldioxidhalt under 1 000 ppm bör således eftersträvas enligt båda myndigheterna.

A-SENSE är en mikroprocessorbaserad temperatur och koldioxidtransmitter för installation i rum. A-SENSE känner av omgivande luft, omvandlar resultatet till analoga och digitala signaler, och skickar dessa vidare till överordnade system.

Självkalibreringen (ABC-funktion) är nyckeln till underhållsfri drift. Förutsättningen är normal inomhusmiljö eller applikationer där någon typ av ventilation förekommer (åtminstone vid något tillfälle under en veckoperiod).

A-SENSE levereras för rumsmontage.

Mer information
Passar till Heru FTX
Skriv ett eget omdöme
Du skriver omdöme om:Rumsgivare CO2 koldioxid HERU
Ditt betyg
Copyright © 2021 Soliduct AB