REC Temovex RT-250S-EC-RS
30 121,00 kr inkl. moms
1 - 2 arbetsdagar
Artikel
1916
inkl. moms

REC Temovex  RT-250S-EC-RS (hus upp till ca 150kvm) är ett komplett ventilationsaggregat innehållande motströmsvärmeväxlare och EC-motorer med temperaturverkningsgrad på upp til 84%, tillufts- och frånluftsfläkt, påsfilter uteluft EU7 och frånluft EU3.

Som standard kommer den med inbyggt el-batteri, automatisk by-pass och integrerad manöverpanel.

Skåpshöljet är tillverkat av dubbla varmförzinkade plåtar med 30 mm mellanliggande isolering. Fronten och aggregatets sidor är pulverlackade i vitt och dörren försedd med magnetlist. Vår motströmsvärmeväxlare gör att över 80% av värmeenergin i den förbrukade inomhusluften kan tas tillvara och användas för att värma den friska inkommande luften. Genom att använda en motströmsvärmeväxlare säkerställer vi också att luftläckage mellan förbrukad och frisk luft inte förekommer.
Sammantaget ger detta en god driftsekonomi, en utmärkt komfort och ett bra inomhusklimat.

Ett datablad om produkten finns precis under tillvalen om du vill ha mer information.

Tillval

Eftervärmningsbatteri (vatten): RT-250S-EC-RS är som standard utrustat med ett elektriskt eftervärmarbatteri på 0,9 kW. Värmaren styrs elektroniskt via manöverpanelen. Eftervärmaren säkerställer att temperaturen på den inkommande luften inte blir lägre än den valda. Utrustas aggregatet med en vattenburen eftervärmare kan effekten öka fram till 2,4 kW. Med batteriet får du också med en 2-vägs ventil och ett motordrivet ventilställdon. Om ett vattenbatteri används, rekommenderar vi ett automatiskt uteluftsspjäll monteras på uteluftskanalen för att skydda vattenbatteriet mot sönderfrysning vid ev driftstörningar. Aggregatet levereras förberett för elektrisk anslutning utav motorn till spjället. Klicka på länken om du vill beställa spjäll med motor.

Kondenskokare: RT-250S-EC-RS har en fabriksmonterad kondensavtappning. Denna bör anslutas till avlopp eller golvbrunn. Om avledning inte kan ordnas finns möjligheten att som tillval förse aggregatet med kondensavkokare.

Energisparfunktion: Denna funktion gör det möjligt att ställa in aggregatet i ett "bortaläge". Aggregatet går på lägre effekt och på så sätt sparas ytterligare energi.

Braständningfunktion: Denna funktion ökar flödet på tilluften och minskar flödet på frånluften. Med detta skapas ett övertryck i huset och förenklar tändning av en öppen spis eller en kamin.

Kylbatteri: Om ett vattenbatteri används, rekommenderar vi ett automatiskt uteluftsspjäll som ska monteras på uteluftskanalen för att skydda vattenbatteriet mot sönderfrysning vid eventuella driftstörningar. Med kylbatteriet får du också med en 2-vägs ventil och ett motordrivet ventilställdon. Aggregatet levereras förberett för elektrisk anslutning av uteluftsspjället.

Skriv ett eget omdöme
Du skriver omdöme om:REC Temovex RT-250S-EC-RS
Ditt betyg
Copyright © 2021 Soliduct AB