Monteringsanvisning värmeflyttning

1. Dra ut de flexibla ljuddämparna till full längd, 1200mm.

värmeflyttning

 

2. Placera ut komponenterna på lämpliga platser. Maxavstånd mellan fläkt och luftdonets centrum är 1325mm och systemets totallängd mellan till- och frånluftsdon är 2800mm. Observera att längden kan byggas ut med hjälp av standard ventilationskanaler och isoleras med exempelvis ISO A 127.

värmeflyttarpaket

3. Skruva fast kanalfläkten med hjälp av montagekonsolen mitt på sträckan mellan till och frånluftsdon.

Kanalfläkt

4. Demontera luftdonens fästramar genom vridning och montera dessa genom håltagning i innertaket och skruvning genom flänsen. Observera att fästramen måste monteras från luftdonssidan. Vid behov kan övergången mellan muff och fästram tätas med ventfogmassa.

Luftdon

5. Anslut de flexibla ljuddämparna till kanalfläkten och 90°-böjarna med hjälp av pvctejp.

Montering kanalfläkt Tätning kanalfläkt

6. Tryck ner 90°-böjarna i muffarna och tejpa skarvarna med pvctejp.

Montering ventilationsböj

7. Se till att muffarna och 90°-böjarna får någon form av isolering. Det är oftast tillräckligt att dra systemet genom den befintliga isoleringen ovanför innertaket.

Isolera

8. Återmontera till- och frånluftsdon i fästramarna.

 

Tilluftsdon
Tilluftsdon (blåser ut)

Frånluftsdon
Frånluftsdon (suger in)

9. Koppla in kanalfläkt och tyristor enligt bifogad instruktion. (elektriker bör anlitas)

Varvtalsstyrning kanalfläkt

10. Fläktens varvtal justeras steglöst med tyristorn och luftspridningen genom att skruva tilluftsdonets centrumtallrik in eller ut.

Installation värmeflyttare

KLART!

Här köper du värmeflyttarpaketet.

Copyright © 2023 Soliduct AB