Telefonsupporten är semesterstängd under veckorna 28 till 33. Utleveranser av lagervaror samt besvarande av mail sker som vanligt.

Kryddhyllefläkt

Kryddhyllefläkt är ett komplett ventilationssystem avsett för småhus och lägenheter.

Kryddhyllefläkten monteras på väggen, bakom kryddhyllan, ovanför kökets fläktkåpa eller på vinden. Anslutning av ytterligare kanal från toalett och badrum till frånluftsfläkten är enkel.

Copyright © 2020 Soliduct AB