Fläkt

Fläkt för till- eller frånluftsventilation med tillbehör

Soliducts fläktar kan levereras med ett komplett program av tillbehör såsom cirkulära kanalvärmare, flexibla och fasta ljuddämpare, filter, montagekonsoler, back- och injusteringsspjäll. Vi erbjuder även tillbehör för styrning av kanalfläktarna såsom tyristor och transformator. Fläktar med låg ljudnivå och hög prestanda

Soliduct har ett stort utbud ventilationsfläktar som är en perfekt komplettering till självdragsventilation eller till din mekaniska frånluft och ger ett effektivt luftutbyte inomhus. Våra fläktar är kvalitetsprodukter med låg ljudnivå och hög prestanda.

Copyright © 2023 Soliduct AB